برنج

ایران و هند

برنج داخلی کشور عزیزمان ایران جوابگوی حجم بالای نیاز داخلی نیست. حامی کشت ایرانیان به منظور برآورده کردن نیاز مردم کشورمان اقدام به فعالیت در زمینه واردات برنج نوع مرغوب از کشور هند کرده است. برنج هندی گرچه به کیفیت و مرغوبیت برنج ایرانی نیست، ولی این تلاش حامی کشت، گامی کوچک در ایجاد تعادل قیمت در بازار برنج و رفع گوشه ای از نیازهای داخلی مردم کشورمان می باشد.

 

2075382_177

دیدگاهتان را بنویسید