حامی کشت ایرانیان

گسترش تجارت جهانی هم سو با رضایتمندی مردم ایران

خدمات شرکت حامی کشت ایرانیان

پیشرو در خدمات بازرگانی و تجاری

درباره ما

حامی کشت ایرانیان

شرکت حامی کشت ایرانیان با تمرکز بر ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان و حمایت از تولید ملی، فعالیت خود را در زمینه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و تجاری آغاز کرده است. این شرکت با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته، در جهت بهبود و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشاورزی اقدام نموده و با توجه به ظرفیت‌های داخلی و منابع طبیعی، سعی در کاهش وابستگی به واردات و تقویت صادرات دارد. حامی کشت ایرانیان با تاکید بر اصول پایداری و حفاظت از محیط زیست، در پی آن است که به عنوان یک نماد از شرکت‌های پیشرو در زمینه اقتصاد سبز شناخته شود. از دیگر فعالیت‌های این شرکت، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی از طریق ارائه آموزش‌های تخصصی، فراهم آوردن بازارهای فروش مناسب و ارائه راهکارهای نوین بازاریابی است تا ضمن افزایش تولید ملی، در بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز سهم به سزایی داشته باشد.

برخی از محصولات وارداتی و صادراتی

آخرین مقلات حامی کشت